מהדי ג'ולאני

מנכ"ל

مهدي جولاني

مدير عام المؤسسة